Tuyển dụng giáo viên !!!!!!!

06/11/2017

Nhà trường cần tuyển 3 giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

+ Yêu cầu : Nhanh Nhẹn , Năng Động , Yêu Nghề, Mến Trẻ ..

+ Mức Lương : Thỏa Thuận ..

+ Liên hệ : 0903456775