Học hát : bài hát Đố Bạn

15/03/2020

trèo cây nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì?

đầu đội 2 cái ná đúng là chú hươu sao

2 tai to phành phạch đó là chú voi to trông xem kìa

,trông xem kià ai đi như thế kia p

hục phịch phục phịch đó là bác gấu đen