Chào mừng ngày hội bé đến trường

05/09/2018

“Tiếng trống, tiếng trống trường đã điểm.
Các con có nghe chăng, năm học mới bắt đầu.
Tiếng trống như thúc giục vẫy gọi cô trò trường MN Kim Mai, chào đón năm học mới.
Những âm thanh dõng dạc, rộn rã, vang lên, vang xa.
Tiếng trống trường miệt mài không nghỉ như cuộc đời em học nữa học mãi không thôi. 
Tiếng trống người bạn đồng hành của tuổi học trò. Tiếng trống như thể hiện sự quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt của cô và trò trường MN Kim Mai.
Tiếng trống, tiếng trống trường đã điểm”
IMG_4037 IMG_4038 IMG_4039 IMG_4041 IMG_4042 IMG_4043 IMG_4045 IMG_4046 IMG_4047 IMG_4048 IMG_4049 IMG_4053 IMG_4054 IMG_4055 IMG_4056 IMG_4061 IMG_4070 IMG_4073 IMG_4075 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4080 IMG_4081 IMG_4082 IMG_4083 IMG_4084 IMG_4093 IMG_4094 IMG_4095 IMG_4096 IMG_4097 IMG_4098 IMG_4099 IMG_4100 IMG_4101 IMG_4102 IMG_4106 IMG_4107 IMG_4108 IMG_4112 IMG_4115 IMG_4116 IMG_4117 IMG_4118 IMG_4120 IMG_4121 IMG_4123 IMG_4124 IMG_4125 IMG_4126 IMG_4127 IMG_4130 IMG_4143 IMG_4144 IMG_4145 IMG_4146 IMG_4147 IMG_4148 IMG_4149 IMG_4150 IMG_4151 IMG_4152 IMG_4154 IMG_4155 IMG_4156 IMG_4157 IMG_4158 IMG_4159 IMG_4160 IMG_4161 IMG_4162 IMG_4163 IMG_4164 IMG_4165 IMG_4166 IMG_4167 IMG_4168 IMG_4169 IMG_4171 IMG_4172 IMG_4173 IMG_4174 IMG_4175 IMG_4176 IMG_4177 IMG_4178 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4181 IMG_4182 IMG_4183 IMG_4184 IMG_4185 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188 IMG_4189 IMG_4190 IMG_4191 IMG_4192 IMG_4193 IMG_4194 IMG_4197 IMG_4198 IMG_4199 IMG_4200 IMG_4201 IMG_4202 IMG_4203 IMG_4205 IMG_4206 IMG_4207 IMG_4208 IMG_4209 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4213 IMG_4214 IMG_4215 IMG_4216 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4220 IMG_4221 IMG_4222 IMG_4223 IMG_4224 IMG_4225 IMG_4226 IMG_4227 IMG_4228 IMG_4229 IMG_4230 IMG_4231 IMG_4234 IMG_4235 IMG_4237 IMG_4240 IMG_4241 IMG_4243 IMG_4245 IMG_4246 IMG_4247 IMG_4248 IMG_4249 IMG_4250 IMG_4251 IMG_4252 IMG_4253 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4256 IMG_4257 IMG_4258 IMG_4259 IMG_4260 IMG_4261